Zažádat si o příspěvek na obnovu fasády mohou od 4. února do 11. března majitelé objektů s datem výstavby do roku 1945, které se nachází v historickém území města. „U staveb nacházejících se mimo vymezené prostory v zástavbě města lze také žádat o dotaci, ale s nižším podílem možného příspěvku. Příspěvek se navíc vztahuje jen na ty části fasád, které jsou pohledově exponované do veřejného prostranství,“ upřesnil informaci starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

Pro letošní rok je na tento projekt vyhrazeno 500 tisíc korun. „Tato částka vyplývá z určitých zkušeností z minulých let, kdy by měla dostačovat,“ přemítal Karel Kratochvíl.

Dodal také, že o zmíněný grantový program je stále zájem. „Je to projekt, který běží už mnoho let. Samozřejmě zájem není už tak velký jako při startu tohoto projektu, protože spoustu žádostí už bylo vypořádáno,“ řekl humpolecký starosta.

Cílem projektu je zlepšení vzhledu města a podpora rozvoje cestovního ruchu. „Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování obnovy a opravy historicky cenných fasád objektů či rehabilitaci fasád cenných objektů, v minulosti poškozených, a repasi historicky cenných dveřních a okenních výplní,“ doplnil Karel Kratochvíl.