Martina Palánová, rovněž z Humpolce, zase říká, že na sklence vody z kohoutku si nepochutná tak jako na sklence balené vody z obchodu. K vaření zase raději používá vodu z nedalekého Vilémova, kde stojí kašna životodárné tekutiny tekoucí „přímo" z lesa.

V květnu prošly rozborem tři humpolecké zdroje přírodní pitné vody – pramen 
v Cípku, studna pod Orlíkem a kašna ve Vilémově. Až na zvýšené množství koliformních bakterií v Cípku a pod Orlíkem jsou výsledky dobré. „V Humpolci je obvyklé, že někteří lidé chodí pro vodu 
k těmto přírodním zdrojům. Dvakrát do roka je tekutina podrobena rozborům. Na místě ovšem stojí cedulka 
s doporučením, aby lidé tuto vodu konzumovali až po převaření," upozornil vedoucí humpoleckého odboru místního hospodářství Josef Jůzl.

Obě zmíněné dámy se dále shodly, že s pitnou kohoutkovou vodou v Humpolci nemají žádné špatné zkušenosti. „I když si vodu z kohoutku natočíme málokdy, není to proto, že bychom se báli, aby nám pak náhodou nebylo nevolno. Spíš je to o chuti, balená je podle nás prostě lepší. Ale z kohoutkové nám nikdy špatně nebylo," uvedla Palánová. Nováková doplnila, že se kohoutkovou vodu nebojí pít ani po nedávné kauze závadné vody v pražských Dejvicích. „Nemám strach, nikdy se nám nic podobného nestalo. Kohoutková voda v Humpolci je výborná. Navíc je zbytečné obávat se předem. Pokud by nás nějaké nemoci z pití vody přece jen postihly, stejně bychom to už nemohli vrátit," mínila Nováková.

Věra Tesařová z pelhřimovského pracoviště krajské hygienické stanice zmínila, že pracovníci hygieny pravidelně kontrolují veřejné vodovody a studny, které mají provozovatele. Četnost samotných kontrol vody pak záleží i na počtu obyvatel 
v dané obci. „Kromě rozborů vody, které většinou zajišťuje provozovatel zdroje, nárazově provádíme v rámci státního zdravotního dozoru takzvané superkontroly veřejných vodovodů či studní. Za rok jich zkontrolujeme zhruba třicet procent," doplnila Tesařová.

Jak na závěr podotkla, kontroly pitné vody 
v okrese neprokázaly takové problémy, jaké se nyní vyskytly v Praze. Většinou prý jde o drobnosti, které provozovatel okamžitě napraví, 
a další laboratorní kontrola, která bývá do druhého týdne, je v pořádku.