Některé stromky, které tam v roce 2018 vysadili rodiče za své čerstvě narozené děti v rámci tradiční akce sázení stromků pro nové občánky města, teď totiž rostou jinde.

Konkrétně se jedná o dvanáct stromků, které stály za sebou přímo ve Skrýšově, tedy ještě před cedulí s označením obce. Právě v této lokalitě teď ale vedení pelhřimovské radnice nechalo postavit parcely pro rodinné domy. „Nekoncepčnost těchto věcí mě tu nepřestává překvapovat. Počin sázení stromků pro rodiny je moc hezká tradice, ale parcely jsou pro rodiny také velmi důležité. Bohužel některé stromky muže potkat u silnice i horší osud než přesazení,“ přemítala maminka Zuzana Havlová, jejíž rodině se přesazení stromku vyhnulo jen o vlásek.

Záměrem úprav prostranství v Jirsíkově ulici v Pelhřimově je rekonstrukce povrchů a navazujícího prostoru mezi školami.
Park mezi gymnáziem a obchodní akademií prokoukne, teď je v rukou dělníků

Stromky, které pracovníci Technických služeb města Pelhřimova přesadili s maximální pečlivostí, teď rostou jen o pár kilometrů dál. Řeč je o levé straně silnice vedoucí z Pelhřimova do Řemenova.

Daný úsek je navíc označený sloupkem Skrýšovské stromky. „Určitě jsme rádi, že náš stromek zůstává na svém místě. Jednak bych měla obavy, zda se mu bude po přesazení dařit a nepřijdeme o něj, a jednak pro nás původní místo znamená hezké vzpomínky na den sázení. Také máme ve Skrýšově chatu, takže jsme byli rádi, že bude synův stromek na místě, které nám není úplně cizí. K novému místu by nás nepojilo vůbec nic,“ svěřila se Barbora Jelínková, která se zmíněného sázení také zúčastnila.

Systém přesazení kopíroval stejné pořadí stromků, jak byly zasazeny. „Stromy jsme přesadili ve stejném pořadí. Jak rostly od Skrýšova, tak jsme je vysázeli od Pelhřimova,“ informoval vedoucí pelhřimovského odboru životního prostředí Josef Slavětínský.

Hojovice
Hojovice, které leží na hranici Kraje Vysočina, obývají i daňci a mufloni

Na novém místě jsou obdobné půdní podmínky, současná vitalita stromků je velmi dobrá a podle jeho slov je tedy reálný předpoklad, že stromky i zde zdárně porostou. „Nedejbože, kdyby nějaký stromek uschnul, tak ho vyměníme. To se stává normálně i u jiných stromků. Je to živý materiál,“ poznamenal Josef Slavětínský.

Sázení stromků pro nově narozené děti je v Pelhřimově dlouholetou tradicí. „Není ale jednoduché nalézat každoročně vhodnou souvislou lokalitu, která tomuto záměru vyhovuje,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí.

K výběru lokality jsou nezbytná schvalovací stanoviska právě proto, aby se minimalizovala rizika manipulace se stromky do budoucnosti. „Je to k politováníhodné, ale stane se. Z devíti set stromů, co jsem připravil k sázení, se to se dvanácti nepovedlo. Je to nepříjemné, ale muselo se to řešit takto,“ sdělil Slavětínský.