Dům sociálních služeb současně s vyhlášením zákazu návštěv informoval, že sleduje informace a je ve spojení s krajskou hygienickou stanicí.

Dále zveřejnil informace, že má plán preventivního opatření a krizového opatření v případě karantény, tedy konkrétně izolační pokoje. Kromě toho je vedení domu připraveno zajistit personální obsazení v případě karantény.

Zařízení poskytuje dvě pobytové služby, a sice jako domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.