Zmíněný bytový dům totiž v uplynulých měsících prošel rekonstrukcí. Jednalo o zateplení obvodových stěn budovy, zateplení půdy a o částečnou výměnu zbývajících, dosud původních, okenních a dveřních výplní.

Celá akce, jejíž realizace trvala dva měsíce, byla spolufinancována Evropskou unií, a to konkrétně Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Šlo o dotaci cílenou na snížení energetické náročnosti budovy, tedy dosažení úspor energie na vytápění objektu a snížení emisí skleníkových plynů, které unikají do ovzduší. Realizací tohoto projektu by mělo dojít k úspoře energie 153 gigajoulů na rok a ke snížení emisí CO2 o 43 tun na rok.

Po skončení prací byly celkové náklady vyčísleny na 3,653 milionu korun. „Z toho byly uznatelné náklady 3,345 milionu korun, příspěvek z fondu IROP byl 1,405 milionu korun a příspěvek města činil 2,248 milionu korun. Generálním dodavatelem veškerých prací byla I. Kamenická stavební a obchodní firma,“ řekl starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.