Obce, kterých se to týká, se vesměs nebrání nebo připouštějí, že se ani bránit nemohou. Vedení je plánováno z Temelína do rozvodny Mírovka u Havlíčkova Brodu. Jde o velmi vysoké napětí, tedy čtyři sta tisíc voltů, které vyžaduje větší sloupy než běžné vedení.

Podle Terezy Soukupové z tiskového oddělení společnosti ČEPS, která vedení vystaví, k uskutečnění projektu dojde mezi roky 2020 až 2023. Plán trasy vedení už prošel studií EIA, která se zabývá vlivem těchto a podobných staveb na životní prostředí.

Momentálně se projekt zpracovává a v zasažených obcích se vyřizují věcná břemena na pozemky. Dráty velmi vysokého napětí povedou i kolem Nové Cerekve, v místní části Stanovice. „Nejsme z toho nadšení. Měli jsme kvůli tomu i nějaká jednání, ale nemůžeme s tím nic dělat," připustil starosta městyse Zdeněk Rajdlík.

Vysoké sloupy

Trasa týkající se Nové Cerekve povede kolem tamního vlakového nádraží a nového hřbitova. Dále by podle Rajdlíka dráty měly vést okolo Stanovic a podél Lipického údolí směrem do Pelhřimova.

Starostovi se nelíbí především obrovské, téměř padesátimetrové sloupy, které se kolem městyse vystaví, a jejich vliv na krajinu.

„Víme, že dráty mohou bzučet nebo drnčet, když jimi prochází elektřina, v zimě se na nich mohou tvořit kusy ledu a v budoucnu budou muset být vykáceny stromy v och-ranném pásmu vedení," řekl Rajdlík.

Původně navržená trasa vedení se měla dotknout i místní části Zachotína – Častonína. Zástupci obce však v roce 2010 vznesli námitky a ty byly vyslyšeny, takže se trasa posunula k Dudínu na Jihlavsku.

Zachotínští považují stožáry za necitlivý zásah do rázu krajiny, ale není to zdaleka jediná jejich připomínka.

„Trasa vedení prochází v těsné blízkosti místní části Častonín a jeho ochranné pásmo bude zasahovat do míst, která jsou dle návrhu územního plánu Zachotína určena k výstavbě rodinných domů, a jeho vybudování by vedlo mimo jiné k poklesu ceny pozemků či znemožnění výstavby. Podle dokumentace by navíc dráty procházely přímo nad obytnou stavbou a v těsné blízkosti dalších," uvedl už dříve v dopisu ministerstvu životního prostředí místostarosta obce Martin Vacke.

Podle informací pelhřimovského městského úřadu by ale vedení nad obydlenými částmi vůbec vést nemělo. „Dráty v těchto oblastech nepovedou například nad domy. A kdyby snad ano, musel by ČEPS tyto pozemky úplně odkoupit," vysvětlil vedoucí oddělení územního plánu František Souček.

Jak dodal on i někteří starostové dotčených obcí, dráty mohou vést nad poli a hospodářskými pozemky. U těch půjde ale ze strany ČEPS jen o vyřízení věcného břemene. Majitelé na nich dál mohou vykonávat zemědělskou činnost.

Co se týká Pelhřimova a okolí, stožáry s dráty by se měly objevit u Radětína, Starého Pelhřimova a Dubovic. „Lidé z těchto oblastí se s námi byli poradit. Všichni chtějí svítit a dráty potřebují. ČEPS s nimi i s obcemi, které koridor vedení protnul, jednal velice solidně," doplnil Souček.

Bez námitek proti plánované trase je obec Kámen. „K projektu se stavíme neutrálně. Je to věc, která je třeba a ničemu nijak nevadí. Navíc povede od nás po severní straně, bude tedy v zákrytu," řekl starosta obce František Hofman.

Karolína Hovorková, Dominika Dufková