„Veškeré žádosti a obdobná podání lze učinit pouze prostřednictvím datové schránky nebo osobně předat na podatelně městského úřadu, a to v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00, ve středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin,“ sdělil tajemník Pacova Stanislav Macháček.

Jednání na jednotlivých odborech se budou konat jen v případě, že je po předchozí domluvě jedna ze zúčastněných stran nezrušila. „Občanské průkazy a cestovní pasy připravené k vyzvednutí lze nadále vyzvedávat na odboru vnitřních věcí,“ doplnil Macháček.

Při vstupu do budovy musí mít lidé zakrytá nos a ústa a dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy. „Upřednostňujte placení veškerých správních a místních poplatků bezhotovostně. V neodkladných záležitostech se prosím obracejte telefonicky, případně prostřednictvím elektronické komunikace na vedoucí příslušných odborů,“ vyzval Macháček.