To je jen zlomek výsledků dotazníkového šetření, které uspořádalo město Žirovnice. Jeho občané v dotazníku odpovídali na řadu otázek týkajících se právě žití ve městě. Mezi občany bylo distribuováno 1 200 dotazníků a k vyplnění byl i online dotazník na webu města.

Do šetření se zapojilo 2,28 procenta občanů starších 15 let. Přesně 88,68 procenta 
dotazovaných je spokojeno se Žirovnicí jako místem, kde žijí.

„Moje zbožné přání bylo, aby dotazníky odevzdalo něco okolo stovky občanů, což by mělo větší vypovídající hodnotu. Nicméně výsledek šetření máme, a to je pro nás důležitá zpětná vazba," sdělil starosta města Milan Šmíd 
a pokračoval: „V podstatě těch negativních reakcí příliš není, a proto si říkám, že nejdeme až tak špatnou cestou. Přijde mi, že občané, podnikatelé i spolky jsou s fungováním města spokojeni," dodal starosta.

Podle něj vedení města udělalo dotazníkové šetření proto, aby mělo určitý výhled pro nové plánovací období pro čerpání finančních prostředků z fondů EU a zároveň 
v rámci Vizí města v období 2014 až 2020. „Tyto zdroje využíváme pravidelně k rozvoji města a chceme, aby tomu tak bylo i nadále. Nyní je jasné, že další chod města se bude odvíjet po podzimních komunálních volbách, od nového zastupitelstva. Těžko tedy nyní něco plánovat," konstatoval starosta.

Mezilidské vztahy

Dotazovaní hodnotili klad-
ně mezilidské vztahy v Ži-rovnici, dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům či to, že jsou sami ochotni udělat něco pro rozvoj svého města. „Ono je to vidět právě i na kulturně společenském životě ve městě. Je to práce jednotlivých spolků, které pro město dělají záslužnou práci," nechal se slyšet Šmíd.

Nespokojenost lidé naopak vyjádřili především s nevyhovující veřejnou dopravou, 
s nezájmem lidí o město, s nedostatkem či špatnou dostupností obchodů a služeb. Chybí jim také dostatek pracovních příležitostí. „Cesta, kterou jdeme, se zdá být správná. Snažíme se především zkvalitňovat infrastrukturu a ruku v ruce s tím nabídnout občanům něco víc, ať z hlediska kulturního nebo sportovního života," uzavřel starosta.