Když už se podařilo sehnat dotace a mělo se začít stavět, najednou věc stopnul poskytovatel dotace.
Přestavba bez opravy kašny měla vyjít na 18 milionů, výběrové řízení cenu srazilo na 12,5 milionu korun. Dotaci 85 procent slíbil poslat Regionální operační program (ROP) Jihovýchod.

Ten teď ale po kontrole projektu tvrdí, že výběrové řízení neproběhlo podle zákona, a městu tedy hrozí krácení dotace.

Jak uvedla mluvčí ROP Jihovýchod Kateřina Dobešová, v tendru neměl být požadavek, aby uchazeč měl za sebou minimálně jednu pětimilionovou stavbu s dlážděním v památkové zóně.

„Posuzovatel nevidí rozdíl provádění stavby v „památkové" nebo „nepamátkové" zóně a zmíněný požadavek by mohl vést k diskriminaci uchazečů," uvádí Dobešová.

Starosta města Karel Štefl ale rozdíl vidí. „Kdysi nám vydláždila Horní ulici firma, která s prací v památkové zóně neměla zkušenost, a do-dnes se potýkáme s nekvalitně odvedenou prací, na kterou oprávněně upozorňují občané. Silniční kosky „plavou", a tím opakovaně vzniká nerovnost. Proto jsme zvláště na hlavní náměstí chtěli uchazeče, který to opravdu umí," říká starosta s tím, že zakázku si město nechalo vysoutěžit specializovanou firmou.

„S ní jsme měli smlouvu, že řízení uspořádá v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Ten chtěl předem vysvětlit souvislost s památkovou zónou, což jsme udělali a prostřednictvím specializované firmy zapracovali do pokynů pro zpracování nabídky. V této fázi ROP neříkal nic o tom, že by to bylo diskriminační. Tuto nálepku tomu dal až teď," dodává starosta Štefl.

Podle informací Deníku Kraj městu doporučil, aby žádanou zkušenost s prací v památkové zóně dal vítězné firmě až do smlouvy po výběrovém řízení.

„Jenže to už nezajistí odborné provedení celé rekonstrukce," namítá starosta. Město každopádně v reakci na námitku ROPu tendr zrušilo a žádá o prodloužení termínu z března do října 2015.

„Dotace přitom není ohrožená, pouze chceme na příštím zastupitelstvu projednat to, že bychom z už schválených peněz na neuznatelné náklady zhruba ve výši do sto tisíc korun začali dělat archeologický průzkum u kostela, kde je pravděpodobnost nálezu dalších kosterních pozůstatků," doplnil Karel Štefl.
Kvůli odložení této zásadní stavební akce se tím pádem zpět na náměstí přesouvají letošní významné kulturní akce, které byly původně – stejně jako květnové výročí 725 let založení města – naplánovány v náhradních prostorách.

Z akcí pořádaných městem jde o Festival dechových hudeb a Václavské slavnosti. Na náměstí sídlí i česko-fran-couzské Bistrot de Papa, které tam chtělo v červenci uspořádat druhý ročník Francouzských dnů, pak je zrušilo a nyní po odložení opravy je bude pořádat 29. až 31. srpna. Oslovili jsme i jednatele firmy, která zakázku na přestavbu náměstí vysoutěžila.

„Nás to mrzí, protože práce v památkové zóně je naše parketa, ale nechci se blíže vyjadřovat," uvedl s tím, že si nepřeje ani uvádět jméno firmy. Přestavba náměstí spočívá v úpravách dopravy, parkovacích míst a zkrášlení prostor pro chodce – objeví se lavičky, koše, stojany na kola, lampy a infotabule. K oživení náměstí se přidruží i oprava kašny, jejíž části jsou zvětralé. Tato oprava má vyjít asi na dva miliony korun.