Od 15. dubna tam totiž kvůli rekonstrukci železničního mostu v kilometru tratě 56,722 nejezdí žádné vlaky.

V místě prací proto platí nepřetržitá výluka, která by měla skončit 9. června. Rekonstrukce vyjde bez DPH na téměř devatenáct milionů korun. „Vzhledem k tomu, že tuto trasu jezdím poměrně často, tak se samozřejmě těším, až budou práce hotové, ale chápu to. Most se opravit musí," okomentovala současnou výluku Irena Dvořáková z Tábora s tím, že náhradní autobusové spoje podle ní jezdí většinou přesně.

Práce na opravách začaly snesením železničního svršku a poté následovalo strojní čištění štěrkového lože za účelem snížení stávajícího sklonu povrchu traťového ložiska vzhledem ke kolejím na obou stranách mostu.

Opravili most 
i železniční stanici

„Rozsah prací obnáší i nahrazení poškozených římsových kamenů, odstranění zásypových vrstev kleneb a původní hydroizolace. Dále budeme muset osadit nové odvodňovače, dát hydroizolaci 
a mnoho dalších věcí," informoval Marek Illiaš z tiskového odboru Správy železniční dopravní cesty.

Ten zároveň dodal, že cestující jsou v úseku Obrataň – Tábor přepravováni standardní náhradní autobusovou dopravou.
„V letošním roce již nepředpokládáme na železnici na Pelhřimovsku realizaci rozsáhlejších opravných prací, které by vyžadovaly nepřetržitou výluku. V podzimních měsících budou prováděny pouze údržbové práce na dopravní cestě, a to vždy jen v denních výlukách," upozornil Marek Illiaš. Ten také dodal, že výluky budou trvat vždy přibližně osm hodin.

Poslední rozsáhlejší oprava železničního svršku se na trati Obrataň – Chýnov – Tábor uskutečnila loni v říjnu, kdy tam byla provedena souvislá a ojedinělá výměna pražců s opravou rozchodu koleje.

V červnu a červenci 2012 pak na této trati byla udělána rekonstrukce mostu v kilometru 58,261 v úseku Tábor – Chýnov včetně rekonstrukce železničního přejezdu v tra᠆ťovém kilometru 57,983. „Tam došlo rovněž k úpravě kolejiště v železniční stanici Chýnov," popsal minulé opravy Marek Illiaš.