„Oslovili jsme všechny čtyři základní školy v Pelhřimově, mateřské školy a výtvarný obor základní umělecké školy s tím, aby děti namalovaly, jak vidí dopravu ve městě. Projekt sklidil velký úspěch. Zapojila se do něj řada dětí," informovala vedoucí střediska ekologické výchovy Mravenec Marta Kosová s tím, že program zvýšil povědomí občanů o problematice znečišťování ovzduší a přispěl tak ke zlepšení této základní složky životního prostředí.