Podle slov pelhřimovského starosty Ladislava Meda čekají na zmíněný obchvat minimálně dvacet let. „Tíží nás to. Obchvat Pelhřimova by pomohl ulehčení dopravy ve městě. Stavbu natahuje Ředitelství silnic a dálnic už hodně dlouho. Říkají, že by mohl být v provozu v roce 2026, ale já si myslím, že to bude až tak v roce 2030,“ přemítal Ladislav Med.

I/34 Pelhřimov, západní obchvat

* povede od Myslotína po křižovatku se silnicí I/19 u Starého Pelhřimova
* délka: 4943 metrů
* předpokládaná cena: 945 milionů korun
* zpracovatel: Pragoprojekt a.s.
* říjen 2014 schválení záměru projektu
* září 2019 vydání územního rozhodnutí

* další předpokládaný postup:
2022 vydání stavebního povolení
2024 vyhlášení výběrového řízení
2024 zahájení výstavby
2026 uvedení do provozu

Nová silnice povede od Myslotína po křižovatku se silnicí I/19 u Starého Pelhřimova. Stavba počítá i s propojením se silnicemi I/19 a II/112 pomocí mimoúrovňové prstencovité křižovatky.

U obchvatu Pelhřimova je momentálně vydané územní rozhodnutí, které je však zatím nepravomocné kvůli problémům s doručováním účastníkům řízení. „Shromažďujeme podklady pro podání žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EIA a současně od jara 2020 připravujeme dokumentaci pro stavební povolení. Opatřujeme tedy veškeré podklady a doklady pro zahájení stavebního řízení. Předpokládáme, že žádost o jeho vydání bychom mohli podat v roce 2023 po ukončení výkupů pozemků,“ popsal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček, v jaké fázi přípravy aktuálně jsou.

Ředitelství silnic a dálnic chce západní obchvat Pelhřimova postavit zároveň s obchvatem Starého Pelhřimova. „Stavby připravujeme tak, abychom je v ideálním případě mohli zahájit ve stejném období, tedy někdy v průběhu roku 2024, neboť spolu stavebně i dopravně souvisí,“ sdělil Martin Buček.

Dodal také, že každá stavba má svoji samostatnou přípravu a může tak mít i odlišný časový průběh.

Výstavba přeložky I/34 Pelhřimov západní obchvat představuje významné zlepšení životního prostředí, díky oddálení dopravy od města. Vedení trasy obchvatu zkrátí průjezdnou trasu územím, zrychlí průjezd a  zlepší plynulost dopravy.

Obchvat Pelhřimova bude dlouhý téměř pět kilometrů. Předpokládaná cena stavby je zhruba 945 milionů korun.