Šetření prováděli profesoři a studenti stavební fakulty VUT. „Pedagogové dali studentům víceméně volnou ruku. My s tím souhlasili. Díky tomu máme k dispozici názor nezatíženého člověka," popsal průběh šetření místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo.

Spolupráce města a VUT se přitom konala už podruhé. „Kontaktovali jsme fakultu sami. Podobnou akci jsme podnikli už v loňském roce," připomněl Namyslo.

Sledovaná místa byla předem dohodnutá. „Některé náměty dalo město, jiné zase odbor dopravy," vysvětlil místopředseda 
s tím, že studentům zadali deset lokalit ke zmapování.

Dopravu v Humpolci přitom nevyhodnotili jako špatnou. „Nic v Humpolci bych neoznačil za průšvih, který by představoval velké problémy," řekl k šetření Martin Všetečka, vyučující na VUT.

Studenti po téměř čtyřdenním pozorování prezentovali několik doporučení, která by měla zvýšit bezpečnost dopravy. „Bylo nutné najít kompromis mezi různými druhy dopravy, 
v tomto případě mezi pěší 
a automobilovou. Jedním takovým kompromisem je například zklidnění dopravy," vysvětlil Všetečka.
První z kompromisů, který má zajistit bezpečnější 
a volnější pohyb chodců, 
je označit centrální městskou oblast jako zónu 30. Tato oblast zahrnuje Horní a Dolní náměstí a ulice Masarykova, Rašínova, Husova, Školní a Hálkova.

Dále se zabývali rozmístěním přechodů ve městě. „Přes hlavní ulici na Horním náměstí vedou dva přechody, přičemž na Dolním náměstí není ani jeden. Pro to zřejmě není žádný objektivní důvod," zhodnotil situaci Všetečka.

Okolnosti ohledně Dolního náměstí ale nejsou tak jednoduché. „Na Dolním náměstí se pohybuje, a tím pádem i přechází silnici, podstatně méně lidí, než na Horním. Prakticky není vhodné v těchto místech zřizovat přechod," vysvětlil místostarosta.

Šetření se nevyhnula ani lokalita bývalých strojíren v centru města. „Navrhli jsme, aby byla v co nejkratší možné době odstraněna bariéra neprůchodného areálu strojíren. V daném místě by vznikly prostory pro obchody, služby i bydlení. Chybět by samozřejmě neměla ani veřejná zeleň," popsal pedagog VUT.
Ovšem ani tady není situace jednoduchá. „Město v současné době nemůže s prostorami bývalých strojíren nic dělat. Budovy ani pozemky mu nepatří. V územním plánu však bude zapracována studie, přičemž zprostředkovatel této studie bude jednat se současnými majiteli a jejich záměry," objasnil Namyslo s tím, že rozbor ohledně strojíren je otázkou jednoho roku.

Dalším z bodů mapování byla křižovatka ulic Svatopluka Čecha a Masarykova. „Navrhli jsme nakolmení ulice Svatopluka Čecha, aby se úhel ulic přiblížil 90 stupňům, a došlo k lepší přehlednosti a rozhledu řidiče," ukončil Všetečka.

O tom, zda daná doporučení vejdou v platnost, v tuto chvíli není rozhodnuto. „Jsou to pouze návrhy. Veškeré výsledky vyhodnotíme a projednáme i s příslušnými odbory. Teprve pak se rozhodne," uzavřel Květoslav Namyslo.

Doporučení VUT

V centru města zavést zónu 30, řidiči tedy budou moci jezdit 30 km/h (ulice Masarykova, Dolní náměstí, Horní náměstí, Rašínova, Husova, Školní a Hálkova).
Na základě podrobných průzkumů zdrojů a cílů cest zpracovat komplexní studii o veřejné autobusové dopravě.
Odstranění bariéry neprůchodného areálu bývalých strojíren a jeho přeměna na polyfunkční centrální městskou zónu.
Zajistit proměnu ulice Okružní z dopravně sběrné komunikace na dopravně obslužnou.