Nová životní etapa začala dvanácti mužům, kteří budou žít ve dvou bytech po šesti, a jejich způsob života se tak přiblíží životu jiných lidí.
Jisté je, že pro ně skončilo bydlení s typickými ústavními znaky. „Jejich život bude podobný našemu," poznamenala při příležitosti předání nových chráněných bytů do užívání a dne otevřených dveří, který se v dokončených prostorách uskutečnil minulou neděli, Simona Tomanová, ředitelka Domova Jeřabina.

Představy tvůrců projektu jsou takové, že se klienti naučí žít v prostředí, které co nejvíce připomíná prostředí rodiny, domácnosti. Však také hovoří o tom, že muži s postižením budou na nové adrese žít v šestičlenných domácnostech. Během pobytu v takové domácnosti se budou setkávat s činnostmi, které k chodu domácnosti patří. Budou pracovat, pečovat o svůj dům, zahradu, zvířata, budou chodit nakupovat, budou vařit, prát prádlo nebo třeba navštěvovat kino či koncerty. „Ráno vstanou, připraví si snídani a pojedou do práce, nebo denního stacionáře. Po návratu se budou starat o svůj dům, nebo odpočívat. A připraví si večeři. S tímto vším jim budeme pomáhat my," popsala způsob života v novém domě chráněného bydlení ředitelka Tomanová.

Stěhováním do chráněného bydlení se noví obyvatelé Domova Jeřabina neocitnou napospas každodenním životním situacím, odborníci jim budou nadále k ruce. Zásadně se ale změní jejich postavení, výrazná bude zejména psychologická změna jejich role. „Naši klienti nebudou žít u nás v práci, ale my budeme poskytovat sociální služby u nich doma. Tak jako třeba pečovatelka poskytuje služby naší babičce nebo dědečkovi," popsala onu proměnu Simona Tomanová.

Součástí transformace z ústavní péče na chráněné bydlení zůstává odborná asistence, přestože nové podmínky dopřejí klientům Domova Jeřabina více samostatnosti i důstojnější život.

V chráněném bydlení v ulici Rudé Armády bude žít šest lidí, kteří potřebují, mimo jiné, pomoc s dodržováním a respektováním společenských pravidel. Zde je také plánován stacionář s floristickou dílnou a zvířecí farma, kde se budou klienti starat o koně, kozičky a králíky.
V Žižkově ulici budou žít lidé s mentálním postižením, kteří už zestárli, a protože již třeba špatně chodí a i v ostatních záležitostech svého života potřebují více pomoci asistentů, bude jim tato pomoc poskytnuta.

Za prací budou dojíždět do některého ze stacionářů, které v rámci transformace domova vznikly například v Pelhřimově, Horní Cerekvi nebo přímo v Počátkách. Někteří z klientů Domova Jeřabina si už dokonce našli i skutečnou práci.

Příspěvková organizace Domov Jeřabina Pelhřimov vznikla transformací Ústavu sociální péče Těchobuz od roku 2012. Nová zařízení pro dvaasedmdesát klientů vznikla v Cetorazi, Pelhřimově, Humpolci, Horní Cerekvi, Novém Rychnově a v Počátkách.