Pro financování kraj zvolil možnost využití soukromých a veřejných peněz při spolupráci případného soukromého subjektu a Kraje Vysočina. Organizováním koncesního řízení byla podle hejtmana Jiřího Běhounka pověřena společnost Newton Business Development.

Domov důchodců v Humpolci v současné době působí ve dvou objektech v Máchově a Lužické ulici. V obou se v posledních letech dělaly pouze dílčí opravy a rekonstrukce. Řada pokojů je tří a čtyřlůžkových, sociální zázemí je převážně společné a společenské místnosti jsou mimo hlavní komunikační trasy.

V žádném z objektů nejsou specializované prostory pro péči o lidi s Alzheimerovou chorobou.

Jeden komplex

Podle schválené varianty vznikne nový pavilon na pozemku Lužická. Do něj se přestěhují současní klienti a začne kompletní rekonstrukce budovy. Po opravě se do ní nastěhují klienti z objektu v Máchově ulici.

„Cílovým stavem je jeden komplex v lokalitě Lužická, který bude splňovat veškeré nároky kladené na moderní zařízení péče o seniory a osoby s Alzheimerovou chorobou i jinými typy získané demence," uvedl hejtman. Kapacita se podle něj ze současných 150 zvýší na 203 lůžek. Ambicí kraje podle Běhounka je vyřešit všechny organizační záležitosti do konce roku 2016, kdy by se mohlo začít sta-
vět. Provoz do té doby zůstane v obou objektech zachován.

Domov důchodců podle Běhounka i po rekonstrukci zůstane v krajské síti sociálních zařízení a bude podporován příspěvkem na sociální služby. Budova v Máchově ulici bude moci být uvolněna pro potřeby dalších sociálních slu-žeb, o které je ve spádové oblasti Humpolce zájem.