Zmíněná dominanta Tuklek, která má nejen špatnou střechu a krov, ale i vnitřní a vnější omítku, bude ponechána několik týdnů v nynějším stavu, aby z ní vyschla vlhkost, která je natažena ve zdech. Poté pracovníci obce zhotoví fasádu a vnitřní omítky.

Senožatské Truhlářství Václav Pinkas vyrobí a instaluje dveře a okna kapličky. Po obvodových
zdech umístí pracovníci, kteří se na zkrášlení kapličky budou podílet, fólii, jež zamezí pronikání vlhkosti.