„V posledních týdnech měli lidé možnost v různých periodikách narazit na informaci ze strany Charity Česká republika, že poskytuje domácí hospicovou péči zdarma a že je hrazena ze zdravotního pojištění. Rádi bychom tuto informaci upřesnili, aby nedošlo k nereálným očekáváním ze strany našich klientů,“ začala s vysvětlováním ředitelka Oblastní charity Pelhřimov Martina Kábelová.

Existují dva modely poskytování této péče. První se týká především zdravotních sester. „Pokud místní charita provozuje tento model péče a má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou, tak je péče sestřiček zdarma. Potřebuje-li klient tuto péči zkombinovat se sociální službou, tak za tuto sociální část péče platí,“ upozornila Kábelová.

Druhý model je založen na takzvaném multidisciplinárním týmu. „V tomto modelu je charita poskytovatelem ošetřovatelské, lékařské, sociální i psychologické péče. O klienta tak pečuje jeden provázaný tým. Důležitou součástí služby je nepřetržitá výjezdní pohotovost zdravotních sester a též dostupnost lékaře. Tento typ péče umožňuje klientovi zůstat v domácím prostředí i v těch nejtěžších stavech, je ale finančně i personálně náročnější,“ podotkla Kábelová.

Pelhřimovská oblastní charita poskytuje právě druhý typ péče. „Bohužel s námi zatím pojišťovna neuzavřela smlouvu, přestože jsme o to mnohokrát usilovali. Proto u nás klient hradí nejen sociální, ale i práci zdravotních sestřiček. Péči lékaře a psychologa, stejně jako sociální poradenství poskytujeme zdarma,“ zdůraznila ředitelka Oblastní charity Pelhřimov.

Některé své služby charita financuje například z dobročinných sbírek. „Část prostředků na provoz služby dostáváme pravidelně z grantu Kraje Vysočina, důležitým příjmem pak jsou dary nadací a dary jednotlivců do Tříkrálové sbírky i do permanentní veřejné sbírky Pomozte nám pomáhat. Klient obvykle hradí péči z příspěvku na péči, který mu pomáháme vyřídit. Pokud by na péči neměl prostředky, vždy je možné jednat s námi o slevě na poskytované služby,“ prozradila Kábelová.

I přes nedostatek financí se Oblastní charita Pelhřimov snaží poslední dny života svým klientům pokud možno co nejvíce zpříjemnit. „Přestože neustále bojujeme s nedostatkem financí, nechceme dopustit, aby někdo nemohl strávit své poslední týdny doma, mezi svými blízkými jen proto, že si to nemůže dovolit,“ uzavřela Kábelová.

Jana Kudrhaltová