Ve FOKUSu Vysočina, které dobrovolníky a jejich práci eviduje, se s několikatýdenním předstihem pustili do bilancování uplynulého roku. První závěry jsou příznivé. „Letos máme našlápnuto na rekord, protože zájemců o pomoc ostatním v našem okrese přibývá,“ připomněla koordinátorka dobrovolníků ve FOKUSu Vysočina Vlaďka Brávková.

Její odhad čísla potvrdila. Předešlý rekord z loňského roku byl 8 255 hodin.

Definitní letošní číslo bude známé až na prahu příštího roku.

Přestože dobrovolnickou práci využívá i samotný FOKUS Vysočina, pelhřimovské dobrovolnické centrum této organizace zajišťuje dobrovolníky i pro své partnery.

Těchto partnerů je celá řada„Dobrovolníci nepracují jen u nás ve FOKUSu Vysočina, většinu jich vysíláme do našich spolupracujících organizací,“ přiblížila systém organizování dobrovolnické pomoci v regionu Vlaďka Brávková.

Zmíněnými organizacemi jsou dlouhodobě i nově zejména domovy pro seniory, nemocniční oddělení dlouhodobě nemocných nebo třeba na druhé straně organizace, které pracují s mládeží. „Bez nároku na odměnu se dobrovolníci zaměřují zejména na dobrovolnictví v domovech pro seniory, v nemocnicích na oddělení pro dlouhodobě nemocné,“ vyjmenovala tradiční místa pelhřimovská koordinátorka dobrovolníků.

Dále věnují svůj volný čas lidem s duševním onemocněním nebo se zdravotním postižením. „Také pomáhají rodinám v nouzi a sociálně znevýhodněným, které vytipují sociální pracovníci. Zájemci z řad dobrovolníků také fungují ve volnočasových a ekologických organizacích, kde pracují s dětmi a mládeží, jiní pomáhají třeba v psím útulku,“ potvrdila Vlaďka Brávková, že spektrum dobrovolnické pomoci je hodně pestré.

Od začátku roku se na Pelhřimovsku aktivně zapojilo 280 lidí. „Zhruba stovka z nich zdarma pracuje v organizacích pravidelně, ostatní pak dávají přednost výpomoci na jednorázových akcích,“ uvedla další charakteristiku dnešního dobrovolnictví koordinátorka dobrovolníků z pelhřimovského pracoviště FOKUSu Vysočina.

Jednorázovými akcemi, kde se využívá pomoc dobrovolníků, jsou například Národní potravinová sbírka, kampaň Ukliďme Česko, Festival duševního zdraví, různé kulturní či sportovní akce pro uživatele sociálních služeb, kreativní workshopy nebo třeba přednášky a besedy.

Pelhřimovské dobrovolnické centrum koordinuje práci bez nároku na odměnu v Pelhřimově, v Počátkách, v Kamenici nad Lipou, v Pacově, v Proseči-Obořišti, v Častoníně a částečně v Humpolci, kde má ovšem FOKUS Vysočina další koordinátorku dobrovolníků.

Zatímco o odpracovaných hodinách mají v dobrovolnickém centru docela detailní přehled, při přepočtu na peníze je číslo hodně orientační. „Přepočítávání dobrovolnické činnosti na peníze nedělám ráda, protože dobrovolníci jsou ve skutečnosti k nezaplacení,“ zdůraznila Vlaďka Brávková. „Jejich aktivity mají vliv na vylepšení kvality života obyvatel našeho regionu, což se dá těžko změřit,“ dodala.

Pokud by ale někdo přece jen chtěl znát nějaký konkrétnější údaj, tak při použití mediánu hrubého hodinového výdělku v platové sféře dospěje k částce přes milion korun.