Zasedání nominovaných volebních komisařů se uskuteční od patnácti hodin ve Spolkovém domě. „Na tomto prvním zasedání členů okrskových volebních komisí budou předány základní organizační informace o činnosti komisí v průběhu voleb a bude provedena volba předsedy a místopředsedy okrskové volební komise,“ vzkázal pozvaným volebním komisařům v pozvánce starosta Humpolce Jiří Kučera.

Podobné schůzky se v nadcházejících týdnech uskuteční ve všech městech a obcích na Pelhřimovsku.

Do letošních komunálních voleb zbývá necelých pět týdnů, volby se uskuteční 5. a 6. října.