Kraj Vysočina, který společnosti United Buses omezil podmínky pro licenci, musí svůj postoj přehodnotit. Nařídilo to ministerstvo dopravy, které se do sporu vložilo už podruhé. Opět doporučilo kraji návrh přepracovat.

Kraj Vysočina ministerské rozhodnutí zaskočilo. „Nečekali jsme to. Náš dopravní úřad v plném rozsahu zohlednil právní názor ministerstva dopravy vyslovený v předcházejícím rozhodnutí. Odůvodnili jsme všechny skutečnosti, na které ministerstvo poukázalo,“ zareagovala mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Podle ministerstva dopravy je stanovisko kraje nepřezkoumatelné. „To znamená, že předchozí rozhodnutí můžeme zrušit, což jsme udělali, a celou věc vrátili k projednání kraji,“ vysvětlil František Vichta z ministerského výboru veřejné dopravy.

United Buses. Ilustrační foto
Linka končí: z Dačic do Brna přes Vysočinu už United Buses jezdit nebudou

A to by v případě určitého kompromisu mohlo komerční linku Dačice – Jemnice – Moravské Budějovice – Hrotovice – Brno znovu vrátit do hry. „My v případě této linky nepožadujeme skutečně nic více, než co zde bývalo běžnou praxí. Pokud by nové stanovisko bylo bez vad, rádi bychom na této lince znovu vyjeli na začátku letošního října,“ podotkl Josef Šelepe z United Buses.

Dopravní výbor kraje nyní bude mít třicet dní na to, aby připravil ke stanovisku potřebné úpravy.

Ve sporu o provozování linky šlo o to, aby komerční spoje nekonkurovaly spojům krajským, tedy dotovaným, a tím, aby kraj nepřicházel o cestující. Omezení, které kraj v podmínkách pro licenci požadoval, by však podle dopravce vedla k ukončení linky. K přerušení provozu autobusů na této lince však posléze skutečně došlo, a to k poslednímu květnu letošního roku.