Odbojové hnutí bylo zpočátku špatně organizované, postupně se přesto zapojili do odboje třeba skauti, Sokolové nebo hasiči. Většina odbojových skupin byla v roce 1943 rozbita.