Na 24. svatohubertskou mši se začátkem v 9 hodin zve do pelhřimovského kostela svatého Bartoloměje Okresní myslivecký spolek v Pelhřimově.

Pořadatelé vzkazují, že jsou vítáni myslivci v uniformách. Na nedělní poledne připravili do místního kostela svatého Jana Nepomuckého svatohubertskou mši také myslivci z Vyklantic.