K Jaroslavu Tůmovi se přidá houslistka Lucie Sedláková Hůlová. „Na programu budou mimo jiné Růžencové sonáty Heinricha Ignaze Franze Bibera,“ poznamenal za spolupořádající spolek Musica Siloensis Petr Žák.

Komě Biberových sonát dojde i na tři skladby, pod nimiž jsou jako autoři podepsáni Adam Václav Michna a už zmíněný varhaník Jaroslav Tůma, který je koncertním varhaníkem a profesorem Akademie múzických umění v Praze.

V Tůmově repertoáru se nacházejí stěžejní skladby českých i světových skladatelů v širokém spektru stylů od renesance po jedenadvacáté století. Sám Jaroslav Tůma je pak mimo jiné autorem hudby k filmu dokumentaristy Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu.

Houslistka Lucie Sedláková Hůlová se zabývá autentickou interpretací staré hudby a zajímavé je i to, že hraje na nástroj italského mistra ze druhé poloviny osmnáctého století a na kopii barokních houslí G. Guarneriho zhotovenou Daliborem Bzirským.