Nový farář vystřídá v čele sboru dosavadního faráře Michaela Hánu, který odchází k 1. září letošního roku do důchodu.

Změnu v čele farního sboru stvrdilo 31. března výroční sborové shromáždění, které nového faráře zvolilo. „Jsem rád, že volba nového faráře takhle dopadla a že se tak bratr Petr Turecký ujme správy farního sboru hned po mém odchodu do důchodu,“ řekl k významné změně pro farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pelhřimově-Strměchách současný farář, třiašedesátiletý Michael Hána. Hned dodal, že v Českobratrské církvi evangelické není neobvyklé, když obsazení uvolněného místa faráře sboru někdy trvá i dlouhé roky.

Jako farář působí Michael Hána v čele sboru pětadvacátým rokem. Do této pozice nastupoval na počátku září 1994, když nahradil na odpočinek odcházejícího Zdeňka Souška.

Petr Turecký pochází z Třebíče, narodil se v roce 1974 ve výtvarnické rodině. Sám vystudoval dějiny umění v Olomouci, pak teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2006 je farářem v Soběhrdech, kde pořádá výstavy v kostele.