Z budovy divadla totiž opadávala omítka. Balkon se nachází nad hlavním vstupem do divadla, směrem ke vchodu do děkanského kostela svatého Bartoloměje.

Práce, které zabrání vnikání vody ve všech skupenstvích do stavební konstrukce a případně do vnitřních prostor historického objektu, začaly 28. srpna.

„K úpravám jsme přistoupili z jednoduchého důvodu. Voda v těchto místech totiž neodtékala, čímž docházelo k odpadávaní omítek. Dnes už je problém odstraněný a v těchto dnech tam řemeslníci dělají vlastní izolaci tak, aby byl objekt kompletně připravený na sezonu," informoval vedoucí investičního odboru Městského úřadu Pelhřimov Josef Koňák s tím, že v plánu je rekonstrukce schodiště divadla, které je situované směrem do Solní ulice. Letos tam byla navíc provedena restaurátorská obnova znaku města, který se nachází na fasádě budovy.

Opravy by měly být dokončeny 30. září.