V některých městech či obcích je ale počet dlužníků menší než byl v minulém roce. Jak zmínil starosta Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur, letos evidují méně dlužníků plateb za svoz odpadu než 
v loňském roce. „V našem seznamu dlužníků je dvaadvacet plátců, což představuje cirka sedmašedesát poplatníků. Jsou v tom započítáni i ti, o nichž nyní víme, že už v Kamenici nebydlí, a změnu nám neoznámili. Těch je asi deset. Dlužná částka celkem činí zhruba pětatřicet tisíc korun," přiblížil Pfaur.
Pokud obyvatel města nezaplatí poplatek včas podle vyhlášky, tak jej na dluh upozorní. Pokud dotyčný na výzvu nereaguje, situaci řeší rada města. „K tomu však většinou nedojde, protože město většinou poplatníka přesvědčí, aby dluh zaplatil," podotkl kamenický starosta.

V letošním roce platí obyvatelé Kamenice nad Lipou za svoz odpadu 650 korun na osobu. Výši poplatku na rok 2015 stanovilo zastupitelstvo města v loňském prosinci. Pokud Kameničtí vše řádně zaplatí, město jim zajistí odvoz směsného komunálního odpadu každý týden. „Dále poplatník může bezplatně využívat sběrného dvora, kde může ukládat ostatní vytříděný odpad, případně i velkoobjemový odpad," vysvětlil Pfaur.

Lidé musí třídit také bioodpad, a to buď do hnědých nádob, nebo biokompostérů. Vyvezení hnědých nádob nebo zapůjčení biokompostérů je
v Kamenici zdarma.

Problém s dlužníky plateb za svoz komunálního odpadu mají i na Městském úřadě v Humpolci. Ale i tam je dlužníků oproti loňsku méně. „Poplatek za svoz odpadu nám k dnešnímu dni dluží 379 osob. Toto číslo se ale stále postupně snižuje," prozradila počet neplatičů Lenka Černá z ekonomického odboru Městského úřadu Humpolec. Jestliže občan neodevzdá poplatek včas, je podle předpisu na platbu upozorněn složenkou. Pokud ignoruje i další upozornění, přijde na řadu exekuce.
Počet dlužníků se letos naopak navýšil v Pelhřimově. Město tak k dnešnímu dni čítá na 700 dlužníků, kteří nezaplatili místní poplatek za komunální odpad. „Celkový dluh na místním poplatku za komunální odpad od jeho zavedení, tedy od roku 2003, činí 1,4 miliony korun," uvedla Lenka Nováková, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Pelhřimov.