Stavaři samozřejmě přizpůsobují práce počasí, takže se v současné době zaměřují na vnitřek objektu.

Stavba prostor, které budou sloužit divadelníkům, seniorům a mimo jiné i sociálním službám, zatím pokračuje podle plánů. „Hotové jsou veškeré bourací práce a veškeré nové stavební konstrukce. Firma zahájila práce na vnitřních instalacích, jako je voda, topení, technika a elektřina,“ informoval tajemník Městského úřadu Humpolec Jiří fiala.

Hotová je také výtahová šachta a ocelová konstrukce spojovací rampy pro bezbariérový přístup jak do nového centra, tak do sálu stávajícího kina, které s centrem přímo sousedí. Dělníci rovněž pracují na střešním plášti.

Tak, jako to bývá ve většině případů rekonstrukcí původních objektů, i v případě humpoleckého komunitního centra nastalo několik komplikací. „Původní budova byla stavěna v takzvané akci Z, a tak částečně nebo i zcela chyběly některé konstrukce izolací a nátěrů, kvůli čemuž zrezivěly plechy stropních konstrukcí, které bylo nutné kompletně vyměnit. Také některé zakryté stavební konstrukce neodpovídaly původní projektové dokumentaci,“ prozradil Jiří Fiala s tím, že s významným nebo neřešitelným problémem se zatím naštěstí nesetkali.

Pokud vše půjde i nadále podle plánů, stavební práce by měly skončit letos koncem září. „Plánujeme slavnostní otevření pro širokou veřejnost, jehož přesný termín se bude odvíjet hlavně od dokončení dovybavení nových prostor. To odhadujeme na konec letošního října,“ poznamenal tajemník humpolecké radnice.

V polyfunkčním komunitním centru budou mít zázemí pro své aktivity humpolecké spolky, které v něm dříve působily. To znamená například divadelní ochotníci, senioři a mimo jiné také místní organizace Svazu tělesně postižených.

V centru vznikne také nový sál pro pořádání komunitních kulturních a společenských akcí, který bude mít kapacitu zhruba 100 lidí. V neposlední řadě tu veřejnost najde sídlo vybraných sociálních a poradenských služeb, které dokážou lidem pomoci a poradit v nepříznivých nebo komplikovaných životních situacích.

Centrum bude určeno samozřejmě i pro další zájemce z řad veřejnosti, kteří v nových prostorách budou mít zájem působit nebo zorganizovat kulturní či společenskou akci. „Nesmíme zapomenout ani na diváky nebo posluchače, pro které kulturní a společenské akce budeme pořádat či plánovat především,“ doplnila mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.