Zmíněná veřejná diskuse se bude konat jak v samotné synagoze, tak v pacovském zámeckém sále. Zahájení diskuse naplánovali pořadatelé už na sobotu 3. srpna večer, program budou upřesňovat na webových stránkách spolku. Nenáročným zájemcům o účast na diskusi nabízí Tikkun bezplatné přenocování ve vlastních spacích pytlích v prostorách gymnázia.