Celkové náklady na renovaci čistírny přesáhnou dvacet devět milionů korun. Samotný městský rozpočet by na pokrytí všech výdajů nestačil, proto Žirovnice požádala o dotace.

„Jsme rádi, že se nám příspěvek od ministerstva podařilo získat, jinak bychom se do opravy čističky nemohli pustit,“ sdělil žirovnický starosta František Plešák. Přes dvacet milionů korun pokryje dotace, zbytek se doplatí z městského rozpočtu. S rekonstrukcí čistírny se začne v průběhu letošního roku.

„Nejdůležitější bude provést intenzifikaci. To znamená upravení procesu čištění vody,“ vysvětlil František Plešák. Čistírna totiž vypouští do vodního toku o trochu více některých látek než udávají limity. Klesnout by měla třeba hladina těžkých kovů.

„Většinu kritérií žirovnická čistička splňuje. Ta, která nevyhovují dáme v rámci opravy do pořádku,“ uzavřel starosta. (kys)