„Nové dialyzační přístroje Dialog iQ poskytují detailní monitorování zdravotního stavu pacientů během celého dialyzačního ošetření a jsou schopny přizpůsobit se individuálním potřebám každého pacienta. Díky automatickému nastavování individualizovaných parametrů a na základě vyhodnocených informací se zlepšují výsledky léčby. Intuitivní nastavení přístrojů nám navíc umožňuje věnovat více času přímo pacientům,“ sdělil ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák.

Nemocnice Pelhřimov má v současné době 52 chronicky dialyzovaných pacientů. Ty ošetřuje na deseti lůžkách vybavených moderními přístroji.

Co je dialýza? Dialýza patří mezi metody náhrady funkce ledvin. Využívá se, když ledviny nefungují správně. Zdravé ledviny odstraňují z krve odpadní látky a zbavují tělo přebytečných tekutin, a právě tyto funkce dialýza nahrazuje.