Přijímací řízení na střední školy se letošním deváťákům právě v těchto dnech přibližuje zrychleným tempem. V současném školním roce stálo a ještě stojí před rozhodnutím o budoucím studiu v největší pelhřimovské základní škole 55 žáků.

V době přebírání posledního pololetního vysvědčení pouze šest žáků nevědělo, kde by chtěli po absolvování povinné školní docházky pokračovat.

Naopak 49 deváťáků ze zmíněných 55 už odpověď na otázku dalších studijního, případně profesního uplatnění pro tuto chvíli vyřešilo.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek
(čtyřleté obory vzdělání na středních školách)
1. termín: 12. dubna, 2. termín: 15. dubna;
náhradní termín – 1. termín: 13. května, 2. termín: 14. května.
zdroj: MŠMT

Mezi rozhodnuté patří například Anna z 9. A. „Dám si přihlášku na gymnázium a potom se rozhodnu, kam dál,“ svěřila se se svými životními plány Anna. Ví, že pokud bude chtít jít na vysokou školu, čtyři roky na gymnáziu jí poskytnou ještě určitý čas na definitivní rozhodnutí, jakému oboru se v životě věnovat.

Klára ze stejné třídy, tedy rovněž z 9. A na Základní škole Komenského Pelhřimov, má do jisté míry už jasno. Má za sebou totiž talentové zkoušky na uměleckou školu, které jsou tradičně vypisovány s předstihem oproti standardním přijímacím zkouškám.

Pro Kláru tak už jedno přijímací řízení skončilo, navíc úspěšně. „Já ještě nevím, zda mám jít na uměleckou školu, kam mě přijali, nebo si dát přihlášku i na gymnázium,“ řekla Klára.

Dvě přihlášky si mohou podat v letošním školním roce všichni deváťáci, jimž v pondělí 3. února začalo poslední pololetí na základních školách. Čas mají i ti dosud nerozhodnutí, přestože sonda na jedné pelhřimovské základní škole ukázala, že jsou v menšině.

Řediteli základní školy, kterou navštěvují, musí deváťáci odevzdat přihlášky ke studiu na střední škole do 1. března letošního roku. Už teď ale mohou sledovat a hlídat díky informacím na webových stránkách středních škol důležité termíny, které jsou s přijímacími zkouškami dále spojené.

Podáním přihlášky na střední školy pro deváťáky totiž vše jen začalo. Zda se na vyvolenou střední školu dostanou, může ovlivnit i vysvědčení z osmé a pololetní vysvědčení z deváté třídy, za která se udělují body. Dalšími rozhodujícími faktory můžou být body za umístění na prvních místech v okresních, krajských nebo republikových kolech v různých soutěžích.
Výběrem povolání se nejen žáci na pelhřimovské základní škole, které propůjčil jméno učitel národů Komenský, zaměstnávali už od osmé třídy. Tehdy nejspíš poprvé zamířili na některé ze středních škol v užším či širším regionu v rámci dnů otevřených dveří, jejichž prostřednictvím se střední školy svým budoucím studentům představují.

Ve spolupráci s úřady práce si žáci základních škol mohou každoročně upřesňovat představy o budoucím studiu také na nejrůznějších mozaikách, burzách či veletrzích středních škol. „Využívat mohou také konzultační hodiny výchovného poradce na základní škole,“ připomněla Jaromíra Jirků, která je výchovnou poradkyní právě na Základní škole Komenského Pelhřimov.

Zkušenosti z minulých měsíců ukázaly, že čtyřicet žáků z 55, kteří ve dvou devátých třídách ve sledované pelhřimovské Základní škole Komenského v letošním roce povinnou základní docházku dokončí, dává přednost školám či oborům s maturitou.

Volba povolání a tedy i školy, kde se budou na zvolenou profesi připravovat, zaměstnala letos v celkem devatenácti základních školách na pelhřimovském okrese 554 deváťáků.

Iva Pacnerová
Jiří Jíra