Děti si v knihovně užily nejenom nocování, ale také zábavný program, ve kterém si během večera vyrobily vlastní začarované město a plnily nejrůznější úkoly, které je nakonec dovedly k pokladu.

Z tolika zážitků malým nocležníkům jak se patří vyhládlo, proto se mezi pátečními dobrodružstvími došli posilnit do nedaleké cukrárny.