Děti využívají ve vyučovacích hodinách moderní technologie, například Prowise All in One PC při vyhledávání informací či vypracovávání projektů. „Například v hodinách zeměpisu praktikujeme diferenciovanou výuku, pracujeme v takzvaných hnízdech, tvoříme projekty v Power Pointu a následně je prezentujeme ostatním,“ přiblížila jeden z využívaných postupů učitelka zeměpisu Jana Dvořáková.

Podle ní se žáci tímto způsobem nejen učí zeměpis, ale osvojují si i spoustu kompetencí, které se jim budou hodit v běžném životě. „Rozvíjejí zde fantazii, kooperaci s ostatními spolužáky, pracují s moderní technikou, využívají kritické myšlení a schopnost třídění informací“ doplnila Dvořáková.

Oblíbené mezi dětmi jsou i stolní vzdělávací hry, mezi žáky Jany Dvořákové patří k nejoblíbenějším Česko, Evropa, Svět a Vlajky.