Uskutečnil se tu již čtvrtý ročník akce Ať žije sídliště aneb Volný čas není nuda. Tu pořádá Hodina H ve spolupráci s Radou dětí a mláde-
že Kraje Vysočina, Zdravým městem Pelhřimov a dalšími partnery.

Děti si užily plno zábavy, ale hlavně se zde seznámi-
ly s širokou nabídkou volnočasových aktivit nejen v Pel-hřimově. Akce zároveň také
nabídla informace o možnostech trávení volného času
ve městě pro rodiče a veřejnost.

Do stánku Hodiny H si děti mohly přijít pro hrací kartičku, se kterou pak obcházely všech dvanáct stanovišť, na kterých plnily jednoduché úkoly. „Za každý splněný úkol dítě dostane razítko, 
a pokud získá všechna razítka, může si k nám dojít pro odměnu. Tuto hrací kartičku také zapojíme do slosování 
o hodnotné ceny," vysvětlovala během akce Iva Maciá 
z pelhřimovské Hodiny H.
Během posledního prázdninového dne se děti, ale i jejich rodiče seznámily například s basketbalovým oddílem Sojky BK Pelhřimov, florbalovým oddílem TJ Spar-tak Pelhřimov nebo hokejovým klubem HC Lední Medvědi. Na akci se ale třeba také prezentovalo Rodinné centrum Krteček, Mateřské centrum Klubíčko z Horní Cerekve nebo organizace Red Fox. Zde si mohly starší děti vyzkoušet první pomoc a pro ty mladší zde bylo připraveno například ošetření plyšáků.

Účastníci akce si mohli na sídlišti také vyzkoušet skákací boty, vyřádit se ve skákacím hradu nebo si zahrát šachy.