Humpolečtí zastupitelé na únorovém zasedání schválili nový územní plán města, čímž dali zelenou i pro stavbu nového terminálu.

Jak prozradila předsedkyně představenstva jihlavské společnosti ICOM transport Kateřina Kratochvílová, nyní ovšem ještě firma čeká na nutná povolení, bez nichž samotnou rekonstrukci prostranství budoucího nádraží nemohou zahájit.

Nicméně v tuto chvíli už jsou k dispozici hotové projekty a vizualizace. Také v samotném areálu ICOMu se už začaly projevovat první změny. „Pustili jsme se do prací, které nebyly závislé na územním plánu a k jejichž realizaci jsme potřebná povolení získali. Vybudovali jsme parkoviště, kde jsou místa pro naše zaměstnance i pro cestující. Také jsme zbourali kotelnu a  přesunuli přívod plynu," popsala Kratochvílová.
V současné době prochází rekonstrukcí čerpací stanice uvnitř areálu ICOMu pro automobily o hmotnosti nad tři a půl tuny.

Kratochvílová také podotkla, že v tuto chvíli nedokáže odhadnout, kdy nové autobusové nádraží začne sloužit svému účelu.

Do té doby bude v provozu současné nádraží, jehož vlastníkem je právě ICOM transport. V Humpolci se už několikrát hovořilo o tom, že na jeho místě by měl stát obchodní dům.

Součástí nového terminálu by mělo být celkem deset krytých šikmých nástupišť, která budou umístěna před správní budovou ICOMu. Za ní jsou pak plánována dvě místa pro výstup cestujících.

V porovnání s počtem nástupišť na současném nádraží jde o radikální snížení, což podle slov Kratochvílové není na škodu. „Současné nádraží je opravdu naddimenzované, když uvážíte, že se autobusová nádraží stavěla tak, že ze zastávky číslo jedna pro autobusy do Prahy a Brna zastaví tyto autobusy asi třikrát denně, a jinak je nástupiště nevyužívané. Na novém nádraží bude jiný princip organizace zastávek, který dnes už běžně funguje," popsala Kratochvílová.

Navržený vjezd pro autobusy do nového terminálu koresponduje se současným vjezdem do areálu firmy. Vozy budou pokračovat rovně směrem za správní budovu, objedou ji, zastaví cestujícím u nástupiště před budovou a stejnou cestou, jakou do areálu vjely, i vyjedou. „S tím zřejmě bude souviset i změna směru vjezdu k čerpací stanici pro osobní automobily," vysvětlila Kratochvílová s tím, že rovněž plánují rozšíření obchodu této benzinky.

Podle slov předsedkyně představenstva firmy ICOM by se mezi autobusy neměly plést ani kamiony, které do areálu zajíždějí. „I když to možná není z Okružní ulice na první pohled vidět, za správní budovou a budoucím terminálem zůstane ještě hodně prostoru, kde budou právě jen kamiony," ujistila Kateřina Kratochvílová.

Radikální proměna čeká také na třípatrovou správní budovu ICOMu. Cestující bude nejvíce zajímat přízemí, kde podle předběžných plánů vznikne hala s posezením, informačním kioskem, toaletami a bufetem. Lidé budou do haly přicházet vchodem v levé části budovy. Když vstoupí dovnitř, po levé ruce uvidí pult se zaměstnancem informační kanceláře. Právě u něj si cestující koupí třeba místenky do autobusu.
Po pravé ruce uvidí šedé plastové sedačky. V místnosti najdou také toalety pro ženy i muže a informační tabuli s digitálním kioskem, popřípadě také automaty s drobnostmi k jídlu. V pravé části haly by ovšem měl být prostor i pro občerstvení. „Počítáme s místem pro bufet. Doufáme, že se nám ho podaří pronajmout," zmínila Kratochvílová.

Kromě zázemí pro cestující změn dozná i zázemí pro řidiče a další zaměstnance firmy. Ti se dočkají nových nocoven, odpočinkových místností či toalet. Za celou přeměnu areálu na nový terminál zaplatí ICOM transport zhruba deset milionů korun.

Jak Kratochvílová podotkla, přesun autobusového nádraží je pro ICOM výhodným jak z organizačních, tak i z ekonomických důvodů. „Máme velkou správní budovu, která v současnosti nemá stoprocentní využití. Vedle toho vlastníme autobusové nádraží, jež je naddimenzované. Přesun nádraží je pro nás logickým krokem, který plánujeme už dlouhou dobu," uvedla předsedkyně představenstva ICOMu.