Při této příležitosti ve čtvrtek otevřel své dveře veřejnosti. Zájemci tak dostali jedinečnou příležitost nahlédnout pod pokličku práce archivářů. 

Mohli navštívit konzervátorskou dílnu a také zavítat do depozitářů, kde byly vystaveny některé z textů, které archiv opatruje – například  kulturní památky Práva města Kamenice nad Lipou z let 1462-1495 a  Nejstarší zachovalá městská kniha pelhřimovská z let 1419-1575.

K vidění byla i výstava o historii archivu a pomocných vědách historických, které archiváři využívají ke své práci.