Jak říká Jaroslava Čekalová z investičního odboru města, jde o jednu z nejoblíbenějších akcí se stovkami účastníků. „Akce je určena hlavně dětem z nižších stupňů základní školy a předškoláky. Děti mohou strávit den v přírodě v klidové části města, absolvovat stanoviště a uplatnit svou vlastní invenci," sdělila.

Den Země nabízí třicet stanovišť.  Jejich přípravu má na starosti Středisko ekologické výchovy Mravenec.

Jeho předsedkyně Marta Kosová vysvětluje, že děti často přijdou se školou dopoledne, ale protože se jim akce líbí a nestihnou všechno vyzkoušet, přicházejí pak v doprovodu rodičů nebo prarodičů ještě znovu odpoledne.

„Největší zájem je o stanoviště, kde si děti samy mohou něco vyrobit nebo vyzkoušet. Je to třeba vlastnoruční výroba svíček ze včelího vosku, která zajímá hlavně děvčata," doplnila Marta Kosová.

Letošní novinkou je možnost vyrobit si keramické ozdoby a korálky a nahlédnout do zákulisí voliér s exotickým ptactvem v rohu zahrady. Lesy České republiky připraví ukázky krmítek pro ptactvo i s výkladem, co je nejlepší do nich dávat.

Jak doplnila Marta Kosová, objeví se i nové pohledy památných stromů a pohlednice netopýra ušatého, ruměnice bezkřídlé a otakárka fenyklového. Sympatické je, že spolupořadateli jsou sami odrostlí i mladí ochránci přírody, kteří se tak „témata" na jednotlivých stanovištích naučí prezentovat ostatním.

Dalšími zajímavostmi jsou hmyzí hotel, kde děti uvidí úkryty pro různé druhy hmyzu, odlévání stop a jejich poznávání, přání pro Zemi nebo frotáž, při které si děti na papír obkreslí obtisk jednotlivých stromů v zahradě, aby viděly, že každý je jedinečný.

Tradičně výbornou odezvu má vlastnoruční pečení placek na kameni, která je pěknou závěrečnou odměnou pro děti. Ani letos nebude chybět.

Den Země doplní informace o ekologické dopravě a třídění odpadů. Výjimečně bude zpřístupněný i „domeček" děkana Františka Bernarda Vaňka, z jehož popudu zahrada stojí.