Letošní ročník Dne lékáren chtěl poukázat na nezastupitelnost lékárníků v systému zdravotní péče. Motto znělo Rada z lékárny má pro vás cenu vašeho zdraví. „Lékárník je jedinečný zdravotník. V celém systému zdravotnictví ani mimo něj není žádná profese, která by jej mohla nahradit,“ připomněla vedoucí farmaceutka pelhřimovské nemocnice Radka Vachová.

Současně zdůraznila, že komplexní znalosti v oblasti léků a schopnost je aplikovat při kontaktu s pacientem, jimiž disponují právě lékárníci, nelze nahradit například poučením pacienta v ordinaci lékaře.

V nemocniční lékárně byly na Den lékáren ve zvýšeném objemu k dispozici také nejrůznější informační materiály a letáčky, které upozorňovaly na nejrůznější rizika a souvislosti spojené s užíváním léků.

Podle mluvčí pelhřimovské nemocnice Petry Černo lze ale potřebné informace spojené s užíváním léků obdržet v lékárně při jakékoliv návštěvě během celého roku.