Celodenní program, který připravilo Zdravé město Pelhřimov spolu se střediskem ekologické výchovy Mravenec a dalšími partnery, začíná v 9 hodin a dopoledne je určen především školákům. Pro ně bude připraveno více než 30 stanovišť zaměřených na poznávání a ochranu přírody.