Přijde premiér 
na zasedání vlády se dvěma papíry. Zamává prvním a říká ministrům: „Zde jsou vyjmenována opatření, která pokud schválíme, budou se mít lidé dobře až do konce svého života." Pak vytáhne druhé lejstro se slovy: „A tady je seznam těch lidí."

Neodpustila jsem si škodolibé zamyšlení, zda jsem také jednou z „těch" lidí. Jelikož nezastávám minister-
ský post, nejsem poslanec, ani senátor, ale pouze „obyčejný" člověk, nedělám si v tomto směru velké naděje.  
A co vy? Jste na seznamu?