Pavlu Tychtlovi, který několik posledních let po potomcích židovských obyvatel Pacova pátrá a usiluje o záchranu pacovské synagogy, se podařilo v Izraeli objevit dnes devadesátiletou Nelly Guttmannovou, dceru posledního pacovského rabína.

Tychtl s pozoruhodnou pamětnicí osobně hovořil. „Měl jsem možnost mluvit s ní telefonicky," poukázal Pavel Tychtl na svůj první osobní kontakt s Nelly Guttmannovou na sklonku minulého roku.

Nelly Guttmannová odešla do Izraele v roce 1948, přesto si na Pacov dobře pamatuje. „Na Pacov má velmi živé a silné vzpomínky. Velice ráda by se do Pacova ještě někdy podívala," doplnil své první postřehy Tychtl.

Nelly Guttmannová se narodila 2. března 1926 ve Stráži u Tachova. Podle Pavla Tychtla byla dcerou posledního pacovského rabína Nathana Guttmanna.

Pacovský badatel Vlastimil Simota starší, který se regionálními dějinami zabývá řadu desetiletí, ale titul rabína v případě Nathana Guttmanna zpochybňuje. „Guttmann nebyl rabín, pacovská židovská obec vlastního rabína neměla. Pravdou ale je, že vykonával některé činnosti, úkony a rituály, které příslušely rabínovi," poznamenal Simota.

S tímto výkladem Tychtl polemizuje. „Nejsem si jistý, zda informace o tom, že Nathan Guttmann nebyl plnohodnotným rabínem, je věrohodná. V archivu jsem našel, že do funkce byl jmenován zemskou radou v době první republiky," reagoval Tychtl.

Ať už byla skutečnost jakákoliv, navázání kontaktu s Nelly Guttmannovou, dcerou zajisté významného představitele židovské komunity v Pacově v meziválečném období, rozhodně cenné a zajímavé je.

Nelly Guttmannová přežila holocaust, v koncentračních táborech strávila dva a půl roku. Jako šestnáctiletá byla v listopadu 1942 společně s ostatními pacovskými Židy transportována do Terezína.

V prosinci 1943 byla transportována do Osvětimi. O rok později byla vybrána na otrocké práce a se skupinou mladých žen poslána do Hamburku v Německu.

O život jí šlo až do úplného konce války. „Na konci války se dostala na pochodu smrti do koncentračního tábora Bergen-Belsen, kde byla osvobozena britskou armádou," připomenul k osudu Nelly Guttmannové Pavel Tychtl.

Když se pak jako devatenáctiletá vracela v roce 1945 do Československa, musela se nejprve vyrovnávat s tím, že její rodiče Nathan Guttmann a jeho žena Žofie zahynuli v Osvětimi.

Do roku 1948 žila Nelly Guttmannová v Praze, pak emigrovala do Izraele. „Zde žije v Kfar Achim, komunitě založené polskými a rumunskými uprchlíky z Evropy. V roce 1952 se provdala a přijala jméno Neli Prezmah. Měla dva syny. Dnes žije jen jeden," doplnil životopis Tychtl.

Právě zásluhou Pavla Tychtla se o době, kdy v Pacově žili Židé, začalo nově nahlas hovořit v polovině roku 2015, nadšenci ve městě se začali angažovat v iniciativě Zachraňme pacovskou synagogu.

Tychtl začal usilovat o záchranu pacovské židovské synagogy, kterou Židovská obec v Táboře v roce 1952 prodala národnímu podniku Středočeské lihovary a drožďárny Kolín. Synagoga poté sloužila po desetiletí především jako sklad a nic se na tom nezměnilo ani po roce 1989, kdy postupně patřila několika majitelům.