Běžně nepřístupnou část těchto prostor si mohli zájemci prohlédnout od 15 do 16.30 hodin. Po celou dobu prohlídky byl k dispozici personál oddělení, který návštěvníky prováděl a informoval je o činnosti oddělení a využívaných metodách.