Správní řízení skončilo minulý týden, upozornil server Zdopravy. Řízení trvalo více než rok.

„Řízení o odejmutí licence bylo v loňském roce na žádost společnosti přerušeno. Jindřichohradecké místní dráhy však ve stanovených lhůtách nepředložily podklady dokládající zlepšení jejich finanční situace a nebyly schopny prokázat, že plní podmínky způsobilosti podle zákona o dráhách,“ vysvětlil ředitel úřadu Jiří Kolář.

Loučení s úzkokolejkou.
Rozhodnuto. Úzkokolejku do Obrataně definitivně nahradí autobusy

Mezi věřiteli Jindřichohradeckých místních drah byly například i zdravotní pojišťovny či Česká správa sociálního zabezpečení. Finanční úřad pro Jihočeský kraj navíc na dopravce podal trestní oznámení pro podezření na trestný čin neodvedení daně. Dopravce neprovozuje dopravu na úzkokolejce od třetího října.

Co je finanční nezpůsobilost

Podle zákona o dráhách se za finančně nezpůsobilého považuje ten, kdo dluží nedoplatky na daních, pojistném nebo penále na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Pokud držitel licence přestane tyto podmínky splňovat, rozhodne Drážní úřad o odejmutí licence dopravce.