„Rada města na svém řádném zasedání schválila bod, kde souhlasí s umístěním knihobudek při dodržení všech právních předpisů a schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky na části pozemků,“ informoval na zasedání zastupitelstva o rozhodnutí rady starosta Pelhřimova František Kučera.

Starosta mimo jiné dodal i to, že rozhodnutí rada odhlasovala z toho důvodu, že materiál projednávala jiným právním způsobem, či mechanismem, než to bylo předloženo na jejím listopadovém zasedání. Tenkrát totiž rada návrh na umístění knihobudek v Pelhřimově zamítla.

Nové knihobudky se mohou objevit hned v několika částech města. „Lokality jsou dvě. Jedna je v Sadech a druhá je u rybníka Stráž,“ vyjmenoval místa František Kučera.

Přijetí knihobudek bylo vítaným překvapením. „Pokud je to tak, že rada schválila lokalitu u Stráže a lokalitu v Městských sadech, tak jsem velmi rád. Věřím, že ty drobnosti, které jsou tam uvedeny, jako jsou právní předpisy nebo vypsání záměru, že se nestanou překážkou k tomu, aby tyto knihobudky v Pelhřimově stály,“ reagoval na vyjádření starosty zastupitel Pavel Hájek, který původní bod o umístění knihobudek na do programu zastupitelstva navrhoval.

První ze čtyř knihobudek už stojí na autobusovém nádraží. „Teď budeme mít další dvě a pak už nám zbývá umístit jenom tu poslední čtvrtou a případně vymýšlet další,“ přemítal na zasedání Pavel Hájek.

O Knihobudky v Pejru, jak zní jejich oficiální název, usiloval zmíněný Pavel Hájek, který mimo jiné návrhy na umístění předkládal na zastupitelstvu a pelhřimovská Hodina H, která celý projekt vytvořila. Do výroby samotných veřejných knihovniček se navíc zapojila Střední průmyslové škola a střední odborné učiliště Pelhřimov a knihami přispělo také pelhřimovské knihkupectví U Vrány.

O veřejné knihovničky je v Pelhřimově zájem. „Máme služby třikrát týdně, kdy tam jedeme. Zkontrolujeme, kolik je tam knížek, případně je doplňujeme. A ještě dáváme do knížek nálepky. Zatím není potřeba nějaká venkovní údržba, ale pak to samozřejmě bude spojené i s nějakým základním očištěním,“ přemítala Eva Havlíčková z Hodiny H.

První zrealizovaná knihobudka se za dva týdny svého působení stala cílem mnoha čtenářů a knihy už museli organizátoři i několikrát doplňovat. „První doplňování knih bylo větší. Protože z původních pětatřiceti knih jich tam bylo dvacet jedna,“ zavzpomínala s úsměvem Eva Havlíčková.