Představení se uskutečnilo v pátek 17. listopadu a jeho cílem bylo navíc podpořit charitní službu Domácí hospicové péče IRIS. Divadelní večer pořádala pelhřimovská charita již pošesté.

Ilustrační foto.
Na nevyměněných řidičských průkazech se podílejí hlavně nejstarší řidiči

Z jeviště Divadla Lubomíra Lipského hned v úvodním slovu Markéty Fuchsové, organizátorky akce z Oblastní charity Pelhřimov, navíc zaznělo, že 80 procent lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 procent lidí doma zemře.

To se snaží domácí hospic pelhřimovské charity, jehož fungování je založeno na práci lékařů, sociálních pracovníků, duchovního, psychologa a také osobní asistentek a zdravotních sester, změnit. Zmíněné benefiční představení bylo jedním ze způsobů, jak zamýšleným změnám napomoci.

„Díky pelhřimovským firmám a také kulturnímu zařízení, které toto benefiční představení podpořily, tak může výtěžek z akce přispět na provoz domácí hospicové péče,“ připomněla ředitelka Oblastní charity Pelhřimov Martina Kábelová.