Během setkání na téma Empatie: Chápající lásky si na své přijde široká veřejnost. „Tento seminář popíše charakteristiky, úrovně a stupně empatie. Také se zaměří na překážky empatie, jako je neurotická sebestřednost a nedostatek obětující se lásky. Popíše typické účinky na lidské vztahy – nárůst sebeúcty, umožnění vnitřního uzdravení a potvrzení. Během semináře se navrhnou možnosti, jak růst v empatii vůči druhým," uvádí anotace.

Zájemci o účast na posledním semináři se mohou přihlásit skrze formulář, který je k dispozici na webu želivského kláštera.