V první skupině pel-hřimovský starosta Leopold Bambula jmenuje zahájení modernizace čistírny odpadních vod, komplexní zateplení všech školek, škol a kulturního domu Máj, stavbu kompostárny za 48 milionů a přípravu průmyslové zóny Skrýšovská za 18 milionů korun.

Určitý hendikep Bambula vidí v tom, že se neopravilo tolik komunikací a chodníků: Docházet na ně začíná až nyní. Čistička měla být hotová už letos, ale průtahy podle starosty způsobily dohady firem při výběrovém řízení. „Dále je třeba připravit pozemky pro další stavbu bytů a domů na Polním Dvoře, kde chce Agrostroj stavět bydlení pro 400 lidí. Časem by v lokalitě mohla vzniknout i školka, případně škola," doplňuje Bambula.

Co za klíčové považují sami obyvatelé města? Starší lidé zmiňovali pořádek, naopak třeba čtyřiatřicetiletá Ludmila Hurdová by uvítala lepší možnosti bydlení pro mladé a ty, kteří ho potřebují.

Mezi hlavní úkoly, které 
si pro končící volební období kladlo vedení Humpolce, patřily podle starosty Jiřího Kučery kompletní regenerace sídliště Na Rybníčku, dále příprava parcel pro výstavbu rodinných domů, úpravy veřejných prostranství a komunikací, rozšíření kapacity školky, rekonstrukce veřejného osvětlení, zajištění svozu biologického odpadu a pod-pora zájmových aktivit.

„Pyšní jsme určitě na dostavbu mateřské školy Na Rybníčku, všechny přihlášené děti byly přijaty," uvedl Kučera, podle kterého se povedla i úprava Žižkovy ulice.

„Mimořádnou událostí bude možnost díky rozhledně po staletích vystoupat na věž Orlíku. Za zmínku stojí i stavba tenisové haly," podotkl.

Za nesplněné věci označil stezku pro in-line bruslaře 
a cyklisty. Tu podle něj komplikovaly problémy s pozemky a vysoká cena. Stále se prodlužující termín dokončení přípravných dokumentů prý stojí za nesplněním plánované úpravy prostranství na Zichpili. „Přál bych si, aby se tyto akce podařilo zařadit do rozpočtu na příští rok, stejně jako pokračování prací na opravě ulic Rašínova, Školní a Husova. Uvítal bych i revitalizaci Stromovky," uzavřel Kučera.

Starosta Pacova Lukáš Vlček vyjmenovává kompletně dokončený a zrevitalizovaný zámek, čistírnu odpadních vod a nově dodělaný areál sběrného dvora v Nádražní ulici.

„Dokončili jsme dětské hřiště, podařilo se nám posunout revitalizaci sídlišť či motokrosový areál na Propadě," sdělil Vlček s tím, že město má dořešenou energetickou náročnost většiny městských objektů a podařilo se i projektově připravit dostavbu domova důchodců a mateřské školy Za Branou.

„Během osmi let jsme do města přinesli více než 300 milionů korun. Samozřejmě, že pár věcí nešlo tak rychle, jak bychom si představovali. Konkrétně se jedná o investice ve vztahu k určitým dotačním programům, hlavně v oblasti energetiky. Téměř rok jsme čekali na rozhodnutí o dotaci na opravu základní školy Za Branou nebo na dotaci týkající se zámeckých rybníků. Bohužel toto časové zpoždění nedokážeme ovlivnit," doplnil Vlček.