Taktéž tvrdí, že byl žádat o pomoc v Oblastní charitě v Pelhřimově, ale tam se mu jí nedostalo.
Problému si všimla i Oblastní charita Pelhřimov. „Muž, který tvrdí, že byl žádat o pomoc v charitě, a tam mu nepomohli, tu nikdy nebyl. Setkali jsme se s ním ale na ulici a samozřejmě mu nabídli pomoc. Na domluvené setkání se ale opakovaně nedostavil," říká projektová manažerka Oblastní charity Pelhřimov Jaroslava Šmrhová.

S cizincem se osobně setkala i ředitelka oblastní charity Martina Kábelová. „Muže samozřejmě neznám, nevím, jaký je, ale vadí mi, že se zaštiťuje naší charitou. Chodí po ulici a říká lidem, že s námi spolupracuje a prokazuje se mojí vizitkou. Očekává tak, že si lidé řeknou, že by mu měli také pomoct a dát peníze. Někdy ale naopak tvrdí, že jsme mu v charitě nepomohli. Samozřejmě to není pravda, pomoc jsme mu nabídli, on jí ale bohužel odmítl," říká Kábelová. Dále pak dodává, že s takovým případem se charita setkala poprvé, i když s lidmi, kteří nemají peníze, se setkávají denně.

Podle slov Jany Horákové, pracovnice Občanské poradny Pelhřimov, jde o muže pravděpodobně z Východní Evropy, který se pohybuje výhradně po Pelhřimově. Cizinec lidi žádá pouze o peníze a není nijak nebezpečný .„Pokud se někdo s tímto, ale i jiným cizincem, setká, měl by ho nejprve vyslechnout. Může ho odkázat na nějakou sociální instituci, například na občanskou poradnu. Pokud se rozhodne mu nabídnout vlastní pomoc či peníze, měl by si vzít na vypůjčené peníze nějaký doklad. Mohlo by se stát, že dotyčný peníze nevrátí a v takovém případě by se jednalo o trestný čin. Přesto lidem doporučuji, aby v takovém případě peníze raději nepůjčovali a cizince odkázali na jiné služby," radí Horáková.

Kdyby si lidé přece jen nebyli jistí, jak v takové situaci jednat, mohou se taktéž obrátit na Občanskou poradnu Pelhřimov, která sídlí v jedné z administrativních budov v areálu v Pražské ulici.
Charita v Pelhřimově lidem v nouzi nabízí ošacení a potraviny. Dále pak pomáhá při jednání s úřady a při hledání azylového ubytování. Zájemci mohou pomoct také darováním zachovalého textilu, trvanlivých potravin do data spotřeby nebo předměty pro vybavení domácnosti. Darované věci jsou přerozděleny sociálně potřebným občanům.

Lucie Ješátková