Ve vodě se objevuje množství chemikálií, které není možné odstranit biologickou cestou. „Ve městě, jako je Pelhřimov, nestačí vodu čistit bez použití chemie. Voda, která do čističky přijde, obsahuje látky medikamentálního charakteru, jako je penicilin. S takovými látkami bychom se biologicky vypořádat nedokázali," konstatoval vedoucí hospodářského odboru městského úřadu Stanislav Kropáček.

„V dnešní době je naprosto běžné, že ve vodě, která k nám na čističku přijde, najdeme třeba injekční stříkačku," dodal Kropáček.

Pomoc bakterií

Kupříkladu Častrov sází na mechanicko-biologické čištění. Místní nová čistička je zatím ve zkušebním provozu, obec je s ní ale spokojena už teď. „Voda prvně projde několika stupni mechanického čištění a pak je kal naočkován bakteriemi, které si s ním umějí poradit," popsala čast᠆rovská starostka Jana Houšková.

V Obratani zašli ještě dál, vystačí si s čistě biologickým řešením. Obec, kde se do čistírny odpadních vod slévá jak voda z domácností a firem, tak i voda dešťová, přistoupila v loňském roce k používání amerických sušených bakterií, které se v pravidelných intervalech přidávají do vody v čistírně.

„Prakticky všechny čističky v okolí musely nedávno projít revitalizací, protože množství znečišťujících látek, které vypouštěly, neodpovídalo požadavkům České inspekce životního prostředí. My jsme nic takového podstupovat nemuseli," pochvaluje si použití sušených bakterií starosta Obrataně Josef Hovorka.

Ne všude mají s novou technologií jen pozitivní zkušenosti, příkladem je  Cetoraz.  „Také jsme zkoušeli BIO AMP, ale bohužel se nám neosvědčil," říká starosta obce Cetoraz Luboš Novotný.

„Rozhodně ten produkt nechci hanit, v budoucnu bude jistě používán jako jeden z podpůrných prostředků v této oblasti, ale v Cetorazi pro něj nemáme vhodné podmínky. Z našich polí a silnic přitéká do čističky větší množství nečistot a máme méně potoků než v Obratani," vysvětluje Novotný.

Čištění odpadních vod je totiž mimo jiné závislé i na lokalitě, v níž je čistírna umístěna, a množství vodních toků, které oblastí protékají.

Menší výhodu v tomto směru mají například Počátky. Jsou jí prameny zejména ze svaté Kateřiny, díky jejichž vydatnosti ve městě nemusí vodu čistit tak důkladně, aby jí mohli vrátit do vodovodního řadu. Voda pouze odtéká dál z města.

„U nás se voda čistí především mechanicky, nepoužíváme prakticky žádné chemikálie. Díky vlastnímu prameni upravujeme ve vodě jen obsah vápníku a hořčíku a filtrací snižujeme kyselost vody," říká starosta Počátek Karel Štefl.

Karolína Hovorková