Slavnostní ukončení stavby, kterého se zúčastnili také předseda Senátu Milan Štěch, hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, starosta Pelhřimova František Kučera a ředitel divize Metrostavu Jan Cuc, se uskutečnilo během pondělního dopoledne.

Od patnácti do osmnácti hodin si v rámci dne otevřených dveří mohla čističku odpadních vod prohlédnout také široká veřejnost.
Jak při úvodní řeči řekl starosta města Pelhřimov František Kučera, investice rekonstrukce čistírny odpadních vod činila v celkové výši 240 milionů korun. „O rekonstrukci čističky se uvažovalo dlouhou dobu. První kroky přišly v roce 2006, kdy byla vypracována první studie na rekonstrukci," uvedl starosta Kučera.

Samotná rekonstrukce začala před dvěma lety. „Je třeba říci, že rozšíření kapacity čistírny bylo nutností, aby byl do budoucna možný další rozvoj města. Kdyby nedošlo k realizaci toho projektu, mohla by nám hrozit v budoucnu stavební uzávěra, protože bychom nebyli schopni splnit stanovené normy na kvalitu vody po vyčištění," řekl místostarosta města Ladislav Med.

Stavba byla nedávno předána do ročního zkušebního provozu a za rok bude na rozhodnutí města, jakým způsobem bude pelhřimovská čistička odpadních vod dále provozována.

„Peníze na zaplacení celé akce máme alokované v rozpočtu. To je velmi dobrá zpráva, protože díky tomu město může i nadále v co největší míře podporovat investiční rozvoj, kulturní, sportovní 
a sociální programy," uvedl Med.

Kapacita čističky dnes vystačí pro 43 tisíc obyvatel, což je dostatečná rezerva vzhledem k plánovanému rozvoji průmyslu ve městě i ke zvyšování počtu obyvatel. „Pro kraj to má velký význam, protože část pelhřimovského okresu je i z hlediska zemědělské výroby soustavně atakována snahou o omezování hnojení a dalších věcí," uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Denisa Šimanová